HET RESULTAAT VAN BUREAU KICKER

Hoe ziet het resultaat van Bureau Kicker eruit? Kijk rond op onze portfolio-pagina’s en ontdek het zelf! Van complete websites tot bedrijfsbrochures en van POS-materiaal tot relatiemagazines en apps. Als fullservice reclamebureau en internetbureau verzorgen wij het allemaal. Altijd met uw resultaat als uitgangspunt. Het werk dat u hier vindt is overigens slechts een zeer beperkte weergave van ons kunnen. De adviescases, die bijna alle vertrouwelijke elementen hebben, zijn niet op de website gepubliceerd. Wilt u weten hoe wij ook resultaat voor u kunnen genereren? Neem dan contact met ons op.

TP-Europe
COMMUNICATIE & STRATEGIE

Opdracht

Ontwikkel, met behoud van logo, een nieuw grafisch concept, met een uitstraling die past bij de statuur van een voorname marktspeler, inclusief pay-off.

Grootste uitdaging

Complexe technische dienstverlening vertalen naar een veelzeggende, maar overzichtelijke, informatie-structuur.

Resultaat

Opdrachtgevers en overige relatiegroepen percipiëren de re-styling als professionaliseringsslag.

Breadbox Shipping
COMMUNICATIE & STRATEGIE

Opdracht

Zorg voor meer kwaliteit in uitstraling.

Grootste uitdaging

Een bestaand groot volume aan beeld en tekst terugbrengen naar een sterk minimalistische inslag.

Resultaat

Opdrachtgevers en overige relatiegroepen ervaren een upgrade naar een kwalitatieve uitstraling.

B&I Marine Projects
COMMUNICATIE & STRATEGIE

Opdracht

Moderniseer het logo, verscherp de positionering en ontwikkel een nieuw grafisch concept.

Grootste uitdaging

Het achterhalen van de ware essentie van de dienstverlening.

Resultaat

B&I Marine Projects heeft het karakter gekregen van een volwassen marktspeler.

Bluehouse, Westpoort Vastgoed en SAOW
COMMUNICATIE & VORMGEVING

Opdracht

Ontwikkel de (creatieve) communicatie, in de vorm van pitchdocument, voor de lokale overheid ten behoeve van een herontwikkeling.

Grootste uitdaging

Van allerlei losse (tekst) documenten één logisch en samenhangend geheel maken.

Resultaat

Door te herstructureren, redigeren, nieuwe tekstelementen ontwikkelen en deze te vatten in een passend grafisch concept, is een professionele/ overtuigende ‘pitch’ ontstaan.

Ancofer Waldram
COMMUNICATIE UPDATE

Opdracht

Verscherp en moderniseer de externe communicatie, te beginnen bij de website.

Grootste uitdaging

Het terugbrengen van tientallen pagina’s aan informatie tot de communicatie-essentie.

Resultaat

Een fris ogend website-concept met film, die het imago bevestigt van een absolute kwaliteitsspeler. Specifieke doelgroepen komen snel tot hun informatie, mede door accentuering van de product-marktcombinaties.

Top Fashion Van Genderen
COMMUNICATIECONCEPT

Opdracht

Ontwikkel een volledig nieuw alternatief voor het succesvolle uitverkoopconcept ‘Drie Dwaze dagen’.

Grootste uitdaging

In zeer kort tijdsbestek een nieuw concept bedenken, binnen een lopende huisstijlrevisie.

Resultaat

Prima verkoopresultaat ondanks het breken van de traditie en nieuwe aanwas klanten mede door alternatieve promotie van het concept!

WIDEK B.V. / DISNEY
MERCHANDISING

Opdracht

Zet de Disneyfilm ‘Planes’ om naar fiets toebehoren

 

Grootste uitdaging

Producten een eigen karakter geven binnen de strikte eisen van Disney

 

Resultaat

Eerste concepten kregen directe goedkeuring van Disney

MINISTERIE VAN MILIEU EN INFRASTRUCTUUR
PROJECTBOEK APP

Opdracht

Maak van een fysiek projectenboek een app.

 

Grootste uitdaging

Enorme hoeveelheid aan informatie logisch comprimeren, en vertalen naar eenvoudige routing.

 

Resultaat

App is groot succes en krijgt elk jaar een uitbreiding.

Bluehouse
COMMUNICATIECONCEPT

Opdracht

Bedenk een positionering statement bij ons merk, vertaal dit creatief door naar enkele uitingen in copy en beeld.

Grootste uitdaging

Diverse communicatieboodschappen terugbrengen naar één duidelijk statement, binnen enkele dagen, inclusief productie.

Resultaat

Het bieden van ‘woongeluk’ als merkbelofte neergezet. Grote palet aan diensten teruggebracht tot de essentie. Waarbij de essentie staat voor die diensten die de merkbelofte ‘Woongeluk’ waarmaken, met passend beeld.

BOAL Systems
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

Opdracht

Ontwikkel een arbeidsmarktprofiel voor BOAL Systems, geënt op hoogopgeleide technici.

Grootste uitdaging

Een boodschap ontwikkelen die de arbeidsmarkt concurrentie aankan met de major corporates.

Resultaat

De ware techneut aanspreken op zijn of haar technisch DNA, en die zoekt naar de ware technische uitdaging, om zo aan de wieg te staan van nieuwe innovaties, de grote kracht van BOAL Systems. Binnen zeer korte tijd, veel relevante response gecreëerd. Het thema blijft ongoing.

TOP Logistics
REALISATIE WEB APP

Opdracht

Ontwikkel een app binnen een gesloten systeem die de wereldwijde opdrachtgevers eenvoudig en overzichtelijk inzicht verschaffen in specifieke voorraadniveaus.

Grootste uitdaging

Het systeem veilig koppelen aan het eigen voorraadsysteem. Mede omwille hiervan maken we gebruik van een xml bestand die op gezette tijden data naar de applicatie doorstuurt.

Resultaat

Opdrachtgevers waarderen naast de grote toegevoegde waarde het gebruiksgemak door de minimalistische opzet.

BOAL Group
UPGRADE COMMUNICATIE

Opdracht

Realiseer een significante professionaliseringsslag in onze communicatie (visueel en tekstueel), te beginnen bij het web.

Grootste uitdaging

Sterk gespecialiseerde proposities van de individueel opererende bedrijven versterken, met daarbinnen een transitie van product- naar (meer) marketingcommunicatie.

Resultaat

Meer dan honderd pagina’s aan content teruggebracht naar korte maar krachtige specifieke communicatie per bedrijf in logo, copy en slogans, vervat binnen een moderne en herkenbare visuele Group-identiteit. Communicatie-doelgroepen beschouwen verandering als grote vooruitgang.

MOVENIENCE B.V.
COMMUNICATIEMIDDELEN

Opdracht:

Ontwikkel nieuwe communicatie met als flagship een (mobiel) website concept

Grootste uitdaging:

De positioneringessentie van het bedrijf en haar dienstverlening

Resultaat:

Gebruikers ervaren website als een substantiële verbetering in termen van duidelijkheid uitstraling, website converteert daarnaast bijzonder goed.

Braal & De Jager
HUISSTIJLONTWIKKELING

Opdracht

Professionaliseer – met behoud van authentieke logo-kenmerken – de huisstijl en website. Passend bij de groei die we hebben doorgemaakt, en tevens de basis legt voor de volgende stap.

Grootste uitdaging

Behoudens de basisvraag was er geen briefing rondom tekst, structuur of vormgeving. Kortom; full service in het diepe!

Resultaat

Bestaande en potentiële opdrachtgevers alsmede andere relatiegroepen percipiëren de nieuwe uitstraling als kwalitatief en onderscheidend in dit marktsegment.

Stoppelenburg Uitvaartverzorging
HUISSTIJL & WEBSITE

Opdracht

Moderniseer de huisstijl elementen met daarbinnen een scherpere positionering

Grootste uitdaging

Het ware DNA van de onderneming boven water halen en deze vertalen naar ‘warme’ communicatie in beeld en tekst.

Resultaat

Er staat een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener met een duidelijke merkbelofte en een onderscheidend beeldconcept. Eén die warmte en rust uitstraalt, met duidelijke verwijzing naar het Groene Hart, hun primaire verzorgingsgebied.

BOAL Systems
Upgrade beursstand

Opdracht

Draag zorg voor een upgrade in uitstraling van de beursstand en de communicatiemiddelen daaromheen.

Grootste uitdaging

Een spoed upgrade verzorgen binnen een lopend communicatief herpositioneringstraject, waarbinnen nog geen definitieve keuzes waren gemaakt. Er was dus een efficiënte balans gewenst tussen nu professioneel voor de dag komen en toekomstige bruikbaarheid

Resultaat

Werkzaamheden afgeleverd binnen een krappe deadline. Aangepaste uitingen / communicatie zijn als verrijking ervaren door de opdrachtgever en haar doelgroepen.

GOLFBAAN IJSSELWEIDE
GOLFBAAN APP

Opdracht

Animeer alle holes zodat spelers de baan kunnen verkennen.

 

Grootste uitdaging

Een concept van relevante functies ontwikkelen, die de app onmisbaar maakt.

 

Resultaat

App is groot succes, en wordt langzaam doorontwikkeld.

DELTA
FILMPRODUCTIE

Opdracht:

Ontwikkel een krachtige film over de productsamenwerking elektrisch rijden

 

Grootste uitdaging:

Een relatief nieuw product / service duidelijk overbrengen

 

Resultaat:

Film is zeer vaak bekeken met gewenste commerciële vervolgactie

TECHNOGYM
MARKETINGCONCEPT

Opdracht:

Ontwikkel een marketingcommunicatie concept voor een nieuwe propositie naar sportschooleigenaren

 

Grootste uitdaging:

Het concept nu wel direct verkoopbaar maken

 

Resultaat:

Communicatie sluit aan op behoeften, direct verkoopsucces!

PINTA
COMMUNICATIEMIDDELEN

Opdracht:

Permanente ontwikkeling 

 

Grootste uitdaging:

Creatie en communicatie bewaken door acquisities die plaatsvinden

 

Resultaat:

De sterk verschillende bedrijven blijven één familie

PRAVOO
WEBAPPLICATIE KINDVOLGSYSTEEM

Opdracht:

Ontwikkel een webapplicatie voor professionele begeleiders van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Grootste uitdaging:

De grootste uitdaging was binnen dit maatwerk kindvolgsysteem om het begrijpelijk en dus zo eenvoudig mogelijk te houden voor haar gebruikers.

Resultaat:

Binnen het vakgenootschap krijgt de maatwerk-applicatie zeer positieve kritieken, naast het functionele, vooral ook waar het gaat om eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. De applicatie is voor de opdrachtgever een groot succes.

CLARE
WEBSITE & BROCHURES

Opdracht:

 

Grootste uitdaging:

 

Resultaat:

KEURMERK VEILIG VERHUREN NEDERLAND
HUISSTIJL EN APP

Opdracht:

Ontwikkel een huisstijl, tekst en app voor een nieuw keurmerk

 

Grootste uitdaging:

Een nieuw bedrijf, met unieke dienstverlening, direct volwaardig over laten komen

 

Resultaat:

KVVN wordt direct als serieuze marktpartij ervaren

SHD BOUWMARKT
RECLAMEFOLDERS

Opdracht:

Ontwikkel een creatief communicatieconcept in de vorm van een tuinhoutspecial die enerzijds tot directe verkoop leidt en anderzijds een hoogwaardiger imago neerzet.

Grootste uitdaging:

Binnen een zeer kort tijdsbestek de opdracht ten uitvoer brengen, tot en met de bezorging bij de
consument.

Resultaat:

Voor het weekend waren de meeste producten uitverkocht. Daarnaast lovende reacties van klanten over de presentatie.

APPCOGROUP
ONTWIKKELING APP

Opdracht:

Ontwikkeling van een intelligente app concept voor het salesteam

 

Grootste uitdaging:

Ondanks de zer complexe functies, eenvoud creëren in gebruik

 

Resultaat:

App is groot succes en wordt gefaseerd wereldwijd geïntroduceerd

JUMBO B.V.
ONTWERP & SIGNING

Opdracht:

Modernisering  communicatiemiddelen

 

Grootste uitdaging:

Vernieuwing realiseren binnen bestaande huisstijlkaders

 

Resultaat:

Communicatie is sterk verfrist, mede door moderne toepassingen, ook inpandig

HOORNWIJCK GROEP
CONCEPT EN ONTWERP WEBSITE

Opdracht

Ontwikkel een creatief onderscheidend concept.

 

Grootste uitdaging

Het doorgaans stoffige ‘accountants imago’ volledig doorbreken.

 

Resultaat

Website slaat aan bij potentiële opdrachtgevers.

CURIAMO EXCLUSIEVE ZORG
HUISSTIJL & WEBSITE

Opdracht:

Ontwikkel een nieuw merk voor een aanbieder van particuliere thuiszorg

 

Grootste uitdaging:

Het krachtig verwoorden van de grote variëteit aan diensten

 

Resultaat:

Mensen percipiëren het  nieuwe merk als high end

HIND
APP

Opdracht:

Ontwikkel een app-concept die bijdraagt aan maximale interactie met de fans en tevens creatief tot de verbeelding spreekt.

Grootste uitdaging:

Een concept ontwikkelen die de app aantrekkelijk maakt, maar vooral houdt. En het efficiënt bundelen van informatie vanuit diverse kanalen.

Resultaat:

App voldoet zeer snel aan alle  gestelde eisen en nog voor de technische ontwikkeling wordt de app  meegenomen in de nieuwe videoclip, ter promotie.