KICKER WIKI

Strategische communicatie

Strategische communicatie heeft tot doel om zowel reputatie en bekendheid van de organisatie te ondersteunen als commerciële transacties tot stand te brengen. Belangrijk daarbij is het kiezen van de juiste positionering: welk voordeel heeft u te bieden. Wat is uw unieke propositie waarmee u zich van uw concurrenten onderscheidt?

Strategisch communicatieplan

Voor succesvolle strategische communicatie is een planmatige aanpak vereist. In een strategisch communicatieplan worden doelgroepen, doelstelling, te volgen strategie en in te zetten middelen vastgelegd. Belangrijk daarbij is het formuleren van concrete, meetbare doelstellingen op het gebied van verandering in kennis, houding en gedrag van doelgroeppersonen.

Betere marktpositie door strategische communicatie

Een stakeholderanalyse is nodig om een goede basis voor strategische communicatie te leggen. Welke relatiegroepen zijn direct bepalend voor het resultaat, welke relatiegroepen kunnen gunstige randvoorwaarden scheppen, welke relatiegroepen leggen onze organisatie normen en regels op? Elk van deze relatiegroepen vraagt een specifieke benadering.

Meer weten over de mogelijkheden van strategische communicatie?

Full service reclamebureau Bureau Kicker in Rotterdam is als geen ander thuis in strategische communicatie en heeft al heel wat organisaties geholpen aan een betere marktpositie. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier of even bellen met 010 - 225 00 40.

BUREAU KICKER PIET SMITKADE 194 3077 MJ ROTTERDAM +31 10 225 00 40 ?KICKER WIKI
BUREAU KICKER
PIET SMITKADE 194
3077 MJ ROTTERDAM

INFO@BUREAUKICKER.NL
+31 10 225 00 40