Activiteiten van bedrijven op het gebied van marketing en communicatie zijn vaak gebaseerd op modellen: 5-krachtenmodel Porter, 7S-model van McKinsey, SWOT, DESTEP, 4P’s,(of 7 P’s). Door het volgen van stappenplannen zou de weg naar commercieel succes voor iedereen open liggen. Dat zou ook gelden voor consumentengedrag: volg de modellen voor besluitvorming en informatieverzameling en je beïnvloedt het koopgedrag. Read more →