Voor concrete omzetgerichte campagnes kan Bureau Kicker een honoreringsmodel voorstellen waarbij tegen kostprijs de directe kosten worden doorberekend en de indirecte kosten en winstmarge van het bureau gekoppeld zijn aan gerealiseerde omzetten.