Voor concrete acties of campagnes formuleert Bureau Kicker vooraf een te behalen doelstelling in termen van response, sales leads of zelfs omzet. Voor niet omzetgebonden activiteiten adviseert Bureau Kicker om op basis van een nulmeting een doelstelling te formuleren en na beëindiging van de activiteit een effectmeting uit te voeren.