In de afgelopen jaren heeft Bureau Kicker voor verschillende producten en diensten, zowel in business-to-business als in business-to-consumer markten, een merknaam bedacht en een communicatiestrategie ontwikkeld om te zorgen voor merkbekendheid en imago.