De adviseurs van Bureau Kicker hebben ruime ervaring in het opstellen van marketingplannen en zijn in staat om snel en adequaat op basis van een SWOT-analyse zowel strategische als operationele marketingplannen op te stellen.