Normaal gesproken werkt Bureau Kicker met een bindende kostenbegroting voorafgaand aan ieder project. Bij wijzigingen die leiden tot verhoging of verlaging van kosten wordt de opdrachtgever geïnformeerd.